Wat is een HAIO?


HAIO staat voor Huisarts in Opleiding.
Om huisarts te worden , volg je 9 jaar opleiding.
Na 6 universitaire jaren, krijg je het diploma van basisarts.
Daarna volgen de 3 jaren van specialisatie in de huisartsgeneeskunde.

De HAIO is dus al afgestudeerd als arts en mag dan ook zelfstandig raadplegingen en huisbezoeken doen.
De opleiding verloopt onder toezicht van de universiteit en de erkenningscommisie van de Federale Overheidsdienst van Volksgezondheid (FOD).

De HAIO werkt steeds onder supervisie van één van de 3 vaste artsen, bij wie hij/zij altijd terecht kan. Er is dagelijks overleg over de patiënten.

De 3 vaste artsen volgden allen een opleiding tot erkend stagemeester.
Zij moeten hiervoor ook regelmatig op bijscholing.