23 december 2023

De Warmste Praktijk

Omdat wij als huisartsen het thema van de Warmste Week dit jaar ten volle willen ondersteunen, hebben ook wij een inzamelactie georganiseerd. Onze HAIO, dr. Sophie Vandewynckel, legt samen met enkele collega's uit waarom wij dit zo belangrijk vinden.

https://dewarmsteweek.be/acties/remgeld-huisartsenpraktijk

1 oktober 2023

Nieuwe collega's

Wij zijn verheugd te kunnen aankondigen dat er deze maand 3 nieuwe collega's in de praktijk werkzaam zullen zijn:

- Vanaf 16/10 kan u een afspraak maken bij onze nieuwe collega-huisarts, dr. Linde Vanhessche.
- Vanaf 2/10 starten er twee nieuwe huisartsen-in-opleiding (HAIO): dr. Lara Vandewiele en dr. Sophie Vandewynckel. 

We wensen hen alvast alle succes toe en kijken uit naar een mooie samenwerking.

 

21 september 2023

Covid vaccinatie en griep vaccinatie najaar 2023

Het is zover, vanaf nu kunt u een afspraak maken voor uw covid vaccinatie en/of uw griepvaccinatie op één van de daarvoor voorziene vaccinatiemomenten.  U kunt hiervoor het secretariaat contacteren.

21 september 2023

Opstart van ergotherapie in de praktijk te Assebroek : Robin Banckaert zal starten als ergotherapeut vanaf oktober 2023

Hallo!
Mijn naam is Robin. In 2019 behaalde ik mijn diploma als ergotherapeut en ging ik meteen aan de slag in een ziekenhuis binnen de fysieke revalidatie diensten. Al snel werd mijn passie voor revalidatie aangewakkerd en werden er kansen gecreëerd om deze verder te ontwikkelen en ontplooien. Onder andere met een specialisatieopleiding tot handtherapeut.
Als handtherapeut sta ik in voor de gespecialiseerde handrevalidatie en verdere begeleiding ervan doorheen het volledig revalidatietraject.
Als zelfstandig ergotherapeut wil ik net dat beetje meer kunnen bieden dan wat mogelijk is binnen de muren van het ziekenhuis. Zo ligt mijn focus niet enkel op de problematiek en het revalideren ervan, maar is het functioneren binnen leef-,leer-,werk- & ontspanningssituaties ook van belang. Hierbij respecteer ik de wensen van de cliënt en ga ik uit van hun mogelijkheden en wat voor hen echt belangrijk is.
Wat is ergotherapie
Ergotherapie is een paramedisch beroep. Als ergotherapeut trachten we u tools & kennis bij te brengen om u op een zo zelfstandig mogelijke manier terug te laten functioneren. Dit kan a.d.h.v. hulpmiddelen, methodeveranderingen, educatie, aanpassingen en nog zoveel meer. 
Tijdens de behandeling wordt er gewerkt vanuit een holistische visie. Dit betekent dat de mens in een geheel gezien wordt en rekening wordt gehouden met de mogelijkheden, beperkingen, gevoelens, verlangens en wensen van de cliënt.
Aanbod
U kunt bij mij terecht voor:
 • Educatiesessies:
  • Educatie specifiek over uw problematiek
  • Hoe om te gaan met uw mogelijkheden & beperkingen
  • Ergonomisch handelen
 • Hulpmiddelenadvies en hoe je deze leert te hanteren
 • Methodeverandering
 • Energiemanagement bij personen met pulmonaire aandoeningen
 • Advies bij woningsaanpassingen
Ook sta ik als handtherapeut voor specifieke handproblematiek paraat. Daarbij kunt u bij mij terecht voor:
 • Intakesessies
 • Oefensessies & thuistherapie
 • Educatiesessies
Waar
Therapie is telkens mogelijk op zaterdagvoormiddag tussen 8u. en 12u.
 • In de praktijkruimte: Tramstraat 41, 8310 Assebroek  
 • In uw eigen omgeving
Tarieven
 • Behandeling: €55/uur
 • Verplaatsing: €0,38/km
 • Betaling kan contant of via bankapp
Terugbetaling
Personen die een revalidatietraject hebben doorlopen binnen een revalidatiecentrum erkend door het RIZIV, kunnen behandeld worden onder voorschrift en genieten van een terugbetaling.
Met voorschrift heb je recht op:
 • 1 observatiebilan
 • 7 oefensessies
 • 2 informatie-, advies- en leersessies
 • 1 eindbilan
Contact
Bij interesse, vragen of voor een afspraak kunt u steeds bij mij terecht  via telefoon of email op onderstaande contactgegevens.