Babs Schepens

Babs Schepens

Rouw-en verliesconsulente


Als rouw-en verliesconsulente bied ik je ondersteuning bij elke vorm van rouw, verlies, gemis, verdriet na

- overlijden
- zelfdoding
- relatiebreuk
- vriendschapsbreuk
- pensionering
- palliatief proces
- miskraam
- perinatale sterfte
- ...

Terug naar ons team