Marleen Spileers, loopbaanbegeleiding

“We kunnen een probleem niet oplossen met de denkwijze die het heeft veroorzaakt.” A. Einstein

Marleen Spileers heeft meer dan 30 jaar ervaring binnen human resources. Zij bekleedde diverse HR – functies waarvan de laatste 14 jaar op senior managementniveau en dit binnen verschillende sectoren.

Zij is handels- en bedrijfseconomisch ingenieur. Reeds van bij aanvang had zij een uitgesproken belangstelling voor het functioneren van mens en organisatie en daarin specialiseerde ze zich dan ook. Haar universitaire opleiding vulde ze aan met diverse HR opleidingen waaronder ook loopbaancoaching (UAMS, Vlerick Management School, SD Worx, NHA).

Een tweetal jaar geleden heeft ze besloten haar loopbaan een andere wending te geven. Haar ruime ervaring wenst ze in te zetten om mensen individueel te begeleiden bij het ontdekken van hun talenten en competenties, deze verder te ontwikkelen om zo effectiever te kunnen functioneren binnen hun professionele omgeving. Daarnaast houdt ze ervan strategisch beleidsadvies te formuleren t.a.v. HR directies en ontwikkelingstrajecten te faciliteren voor medewerkers en leidinggevenden. Ze wenst dit te doen op een kwaliteitsvolle, pragmatische en integere manier.

In haar vrije tijd houdt Marleen ervan klassieke concerten bij te wonen, tentoonstellingen te bezoeken of zich onder te dompelen in de lectuur van romans.

U kan bij haar terecht voor loopbaanbegeleiding.

Concreet betekent dit dat je bij Marleen terecht kan voor vragen omtrent loopbaan- en beroepskeuzes, (her)vinden van evenwicht werk – privé, hoe opnieuw aan de slag gaan op een duurzame manier na langdurige afwezigheid, hoe omgaan met ontslag, met conflicten op de werkvloer, einde-loopbaan vragen, inzicht verwerven in eigen talenten, kwaliteiten, valkuilen, … kortom alle vragen die zich stellen omtrent het professioneel bezig zijn van mensen.

Marleen is in de praktijk aanwezig op donderdagnamiddag en -avond. Je kan bij haar terecht op afspraak.

U kunt een afspraak maken met haar telefonisch op 0473/80 97 19 of via mail: marleen.spileers@gmail.com

Marleen is geassocieerd met het door de VDAB erkend loopbaancentrum A-lissome. U kan dan ook, indien u aan de voorwaarden voldoet, gebruik maken van loopbaancheques. Meer informatie hierover is terug te vinden op de website van de VDAB, www.vdab.be