1 oktober 2020

nieuwe huisarts in opleiding

Wij verwelkomen dr Emma Teerlinck als onze nieuwe HAIO ( HuisArts In Opleiding )

6 juli 2020

verloven van de artsen tijdens de zomer

dr Vandromme is met vakantie van 6 juli tem 24 juli.

dr Cortvriendt is met vakantie van 20 juli tem 7 augustus.

dr Saint Guilain is met vakantie van 10 augustus tem 2 september.

dr Vantieghem is met vakantie van 31 augustus tem 18 september.

dr Nauwynck is met vakantie van 14 september tem 30 september.

Als uw arts afwezig is kan u dus altijd bij één van de andere artsen terecht die ook inzage heeft in uw dossier.

3 mei 2020

update corona-testen

De media en de autoriteiten hebben gemeld dat vanaf 4 mei er meer mensen kunnen getest worden op corona-infectie. Vertaald naar de praktijk en gebaseerd op de richtlijnen die wij kregen zullen enkel mensen getest worden met COVID-klachten. Mensen zonder klachten worden niet getest of gescreend.

Bij COVID-klachten zal bovendien voorrang verleend worden om die mensen te testen bij wie er na de telefonische evaluatie door de huisarts een ernstig verloop van de infectie gevreesd wordt en een lichamelijk onderzoek noodzakelijk zou zijn. Voor alle andere gevallen met slechts milde klachten zal er een telefonische afweging moeten gebeuren door de huisarts, rekening houdende met de testcapaciteit in Brugge.
Het testen gaat, zoals de vorige weken, uitgevoerd worden na telefonische doorverwijzing door de huisarts, door een wachtarts in het corona-triagepunt in Brugge en dus niet in de praktijk.
Hiermee volgen wij de richtlijnen op van de huisartsenkring van Brugge en van de huisartsen-vereniging Domus Medica.
Indien de situatie verandert, zullen wij dit op tijd en stond laten wete

3 mei 2020

nieuwe collega

Wij zijn verheugd en trots om te melden dat vanaf 4 mei Dr Evelien Vandromme bij ons zal starten als nieuwe collega. Zij zal deel uitmaken van het vaste huisartsenteam! Zij heeft al jaren ervaring als huisarts in Breskens (NL) maar keert nu terug naar haar roots om bij ons te komen werken.
U kan dus vanaf nu ook bij haar afspraken maken!