1 oktober 2020

nieuwe huisarts in opleiding

Wij verwelkomen dr Emma Teerlinck als onze nieuwe HAIO ( HuisArts In Opleiding )

6 juli 2020

verloven van de artsen tijdens de zomer

dr Vandromme is met vakantie van 6 juli tem 24 juli.

dr Cortvriendt is met vakantie van 20 juli tem 7 augustus.

dr Saint Guilain is met vakantie van 10 augustus tem 2 september.

dr Vantieghem is met vakantie van 31 augustus tem 18 september.

dr Nauwynck is met vakantie van 14 september tem 30 september.

Als uw arts afwezig is kan u dus altijd bij één van de andere artsen terecht die ook inzage heeft in uw dossier.