3 mei 2020

update corona-testen

De media en de autoriteiten hebben gemeld dat vanaf 4 mei er meer mensen kunnen getest worden op corona-infectie. Vertaald naar de praktijk en gebaseerd op de richtlijnen die wij kregen zullen enkel mensen getest worden met COVID-klachten. Mensen zonder klachten worden niet getest of gescreend.

Bij COVID-klachten zal bovendien voorrang verleend worden om die mensen te testen bij wie er na de telefonische evaluatie door de huisarts een ernstig verloop van de infectie gevreesd wordt en een lichamelijk onderzoek noodzakelijk zou zijn. Voor alle andere gevallen met slechts milde klachten zal er een telefonische afweging moeten gebeuren door de huisarts, rekening houdende met de testcapaciteit in Brugge.
Het testen gaat, zoals de vorige weken, uitgevoerd worden na telefonische doorverwijzing door de huisarts, door een wachtarts in het corona-triagepunt in Brugge en dus niet in de praktijk.
Hiermee volgen wij de richtlijnen op van de huisartsenkring van Brugge en van de huisartsen-vereniging Domus Medica.
Indien de situatie verandert, zullen wij dit op tijd en stond laten wete

3 mei 2020

nieuwe collega

Wij zijn verheugd en trots om te melden dat vanaf 4 mei Dr Evelien Vandromme bij ons zal starten als nieuwe collega. Zij zal deel uitmaken van het vaste huisartsenteam! Zij heeft al jaren ervaring als huisarts in Breskens (NL) maar keert nu terug naar haar roots om bij ons te komen werken.
U kan dus vanaf nu ook bij haar afspraken maken!

28 april 2020

corona-update

Vanaf 4 mei wordt er door de overheid terug aangeraden om gewone, normale zorg te kunnen aanbieden, dit om te voorkomen dat mensen zorg beginnen uit te stellen. Dit is mogelijk omdat het aantal besmettingen met corona aan het teruglopen is.
Om dit in veilige omstandigheden te kunnen laten doorgaan nemen wij al geruime tijd heel wat maatregelen die zullen blijven doorlopen :
- bij koorts/luchtwegklachten/keelpijn zult u nog steeds niet rechtstreeks kunnen komen naar de praktijk maar eerst opgebeld worden door één van de artsen
- de overheid raadt aan om een mondmasker te dragen bij het binnenkomen van de praktijk ongeacht waarvoor je komt : wij zijn ons bewust dat niet iedereen een mondmasker heeft dus dit is een raadgeving maar geen verplichting voor ons, bovendien zijn wij aan het uitzoeken hoe we tegemoet kunnen komen aan deze maatregel maar in tussentijd is iedereen welkom (liefst) met of (indien geen mondmasker in bezit) zonder mondmasker
- u moet uw handen ontsmetten aan het onthaal bij het binnenkomen
- het kan zijn dat zo nodig uw temperatuur opgenomen wordt aan het onthaal
- wij beperken het aantal mensen dat tegelijkertijd in de praktijk aanwezig is, mede omdat we volledig op afspraak werken, kom daarom alleen of maximum met één begeleider
- online afspraken zijn nog steeds niet mogelijk
- de artsen ontsmetten heel het bureau en alle materiaal tussen twee consultaties
- de artsen dragen schorten, mondmaskers en handschoenen
- het secretariaat poetst en ontsmet dagelijks een paar keer heel de praktijk
- het poetsteam reinigt daarnaast regelmatig heel grondig de praktijk

Samengevat : iedereen kan terug naar de praktijk komen (met uitzondering van mensen met koorts/luchtwegklachten/keelpijn die telefonisch gecontacteerd worden) voor de gewone zorg zoals medicatie, bloedafname, opvolging chronische problematiek, gewone problemen enzovoort.

17 maart 2020

Update corona-pandemie 17 maart 2020

Update corona-pandemie 17 maart 2020
- het overgrote deel van de patiënten respecteert het advies om niet met verkoudheid/hoest/koorts/keelpijn/ademhalingsmoeilijkheden naar de praktijk te komen en het telefoontje van de arts af te wachten, waarvoor oprechte dank! Helaas constateren wij dat er toch mensen zijn die dit advies in de wind slaan : wees u er van bewust dat dit absoluut verboden is omdat u iedereen in gevaar kan brengen hiermee, dit kan echt niet!!!
- hierdoor zijn wij genoodzaakt om de online-afspraken tijdelijk onmogelijk te maken, u dient eerst te bellen naar het secretariaat om een afspraak te krijgen
- niet dringende raadplegingen dienen uitgesteld te worden : vallen hieronder : check-ups met bijvoorbeeld jaarlijkse bloedafnames, oorproppen uitspuiten, kleine ingrepen zoals moedervlekjes verwijderen, verzekeringsonderzoeken, administratieve raadplegingen, uitstrijkjes, enzovoort
- dringende raadplegingen gaan uiteraard wel door : hevige pijn, buiklast, zware urineweginfecties, wonden die moeten gehecht worden, ernstige psychische klachten, en andere ernstige problemen
- indien u herhaalmedicatie nodig heeft of dringende bepaalde administratieve zaken moet afhandelen : bel het secretariaat en de arts zal met u contact nemen om dit af te handelen, wij staan voor u klaar
- onze oprechte dank om deze adviezen op te volgen!