GMD

Wat is een GMD?

Uw globaal medisch dossier (GMD) bevat al uw medische gegevens (operaties, chronische ziekten, lopende behandelingen, enz.).

U kan gratis een GMD aanvragen bij uw arts. De bijdrage van €30 wordt volledig terugbetaald door uw ziekenfonds. Eenmaal per kalenderjaar zal uw arts u vragen om het GMD te verlengen.  Indien u aan uw huisarts vraagt om de derdebetalersregeling toe te passen, dan kan die dat niet weigeren.

Wat zijn de voordelen?

Een GMD beperkt het bedrag van het persoonlijk aandeel dat u moet betalen voor een raadpleging van uw huisarts, in zijn kabinet:
  • tot 1 EUR voor de rechthebbenden op de verhoogde tegemoetkoming
  • tot 4 EUR voor de patiënten die geen recht hebben op de verhoogde tegemoetkoming.
Het GMD leidt daarnaast tot een vermindering met 30 % van het persoonlijk aandeel dat u moet betalen voor een huisbezoek, indien u minimum 75 jaar en/of chronisch ziek bent.

Wat als u een andere arts raadpleegt?

Als de arts die u raadpleegt niet de arts is die uw GMD beheert (of een arts van dezelfde groepering), dan hebt u geen recht op de hogere terugbetaling. Uitgezonderd als deze andere arts toegang heeft tot de gegevens van uw GMD en als hij daarvoor uw toestemming heeft.

Als u een andere arts raadpleegt, vraag hem dan om de nuttige informatie door te sturen naar uw huisarts om uw dossier te vervolledigen.

Wat als u van huisarts verandert?

U kan op elk ogenblik van huisarts veranderen. Zeg aan uw nieuwe huisarts dat u verkiest dat hij voortaan uw GMD beheert. Hij zal dan zelf alle stappen zetten bij zijn confrater voor de overdracht van uw dossier.